Le notizie del CIRF

Formazion pai insegnants, ai 4 di Novembar al tache un cors specific inmaneât de Universitât dal Friûl

E je daûr a tacâ une gnove iniziative di formazion pai insegnants: il cors Il svilup de leture-scriture intai ambients plurilengâi par cure di Fabiana Fusco e Gabriele Zanello.

Il cors, inmaneât de Universitât dal Friûl e finanziât de Regjon Friûl-VG cu la colaborazion de ARLeF e di Docuscuele e cul patrocini dal Ufici Scolastic Regjonâl, al à chê di presentâ lis cognossincis teorichis fondamentâls su lis fondis neuropsicologjichis de leture-scriture, delineant lis specificitâts dal aprendiment intai ambients bilengâi e pai fruts cun disturps dal svilup. 

A vignaran dâts esemplis pratics di materiâi dedicâts ae leture-scriture di lenghis minoritariis, in particolâr pal furlan.
I sîs incuintris si davuelzaran te Aule 3 dal Pôl di Formazion de Universitât dal Friûl, in vie Margreth 3A a Udin, dai 4 di Novembar ai 6 di Dicembar (h.15.00 - h.18.00).

Daûr de frecuence di doi tierçs des oris di lezion al vignarà dât un atestât di partecipazion.

Si à di notâsi dentri dai 3 di Novembar achì.

Dutis lis informazions in detai si cjatin achì.

Indietro