Lis gnovis dal Sportel

Suns Europe Istât al torne ancje in Avost cun cuatri concierts

Ai 10, 11, 13 e 25 di Avost a Murùs, Udin e Davâr

I apontaments di Suns Europe Istât, la sezion estive dal festival musicâl des lenghis minorizadis organizât di Radio Onde Furlane, a van indevant ancje vie pal mês di Avost! Ve ca lis prossimis datis:

  • joibe ai 10 di Avost l'apontament al è tal Fuart di Sante Margarite a Murùs, a 9 di sere, cu la zovine cjantautore catalane Mar Grimalt;
  • vinars ai 11 di Avost Mar Grimalt, adun cul furlan Massimo Silverio, a sunaran a Udin te Cort di Palaç Morpurgo a 9 di sere;
  • domenie ai 13 di Avost a 6 sot sere, si va sù fin in Cjargne, tal comun di Davâr, alì de vecje miniere di Cludinì, cul artist catalan Arnau Obiols;
  • vinars ai 25 di Avost, adun cu lis furlanis Urtie, si torne te Cort di Palaç Morpurgo a Udin, di gnûf a 9 di sere.
Indaûr
suns europe istât
I apontaments di Avost dal festival Suns Europe Istât