Lis gnovis dal Sportel

Contribuzion par une bibliografie (1945-1997)

Cuaders dal Cirf

Plui di mieç secul di publicazions, 1460 titui, plui di 400 scritôrs: in chest volum la lenghe furlane e ufrìs ad in plen la sô presince di lenghe dal popul. lenghe di une identitât che intant e cîr gnovis stradis par mostrâsi. La bibliografie dai tescj publicâts in lenghe furlane dal 1945 al 1997 e scree cussì cheste golaine cun chê di fâ zirâ tal ambient culturâl locâl la produzion su la lenghe e su la culture furlane dade fûr de Universitât.

 

Titul: Contribuzion par une bibliografie (1945-1997)
Editôr: Forum
Curadôrs: Licio De Clara, Agnul Pitane
Lûc di publicazion: Udin
An di publicazion: 1998
Golaine: Cuaders dal CIRF
Formât: cm 17x24; pagjinis 128
ISBN: 978-88-8675-650-1

Indaûr